Težko bi določili stoletje v katerem bi Sirkove povezali s trto in vinogradništvom. Skozi desetletja so spoštljivo in z vso predanostjo gojili in vzgajali trto. Danes družinsko vinogradniško kmetijo vodi Aljoša s pomočjo sina Aljaža, ter z očetom Milošem, kateri si je z dolgoletnim delom v vinogradu nabral dovolj izkušenj za oporo in pomoč mladim gospodarjem. Obdelujejo 7 ha vinogradov, v katerih pridelajo 70.000 litrov vrhunskega vina. Lega njihovih vinogradov in vpliv mediteranskega podnebja oblikujeta karakter njihovih vin. Vina so sveža, prijetnih arom in bogatega okusa. Skrbnost in doslednost cele družine je poplačana vedno, ko s ponosom ponudijo njihova vina in z veseljem z njim nazdravijo.

 

It is hard to say when exactly the first time they associated Sirk family with viticulture was. Through decades they have respectfully and with heart made and produced wine. Today family business is in the hands of Aljoša, with help of his son Aljaž and with grandfather Miloš, whom had with long years of hard work collected enough experience for providing help for the young landowners. They are in possession of 7 ha of vineyards from which they annually produce somewhere around 70. 000 l of high quality wine. The position of vineyards and the influence of the Mediterranean Sea help in the process of making the character of their wines, which are fresh, full of pleasant aromas and exquisite taste. Attentiveness and consistency of the whole family is always rewarded when they offer their wine with pride, and they happily toast with it.